Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Gdańsk, Park Reagana, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to szutrowe alejki. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Gdańsk jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Gdańsk.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyView Gdańsk parkrun in a larger map

Opis trasy


Start oraz meta, które jednocześnie stanowią miejsce zbiórki uczestników ulokowane są w pobliżu Wejścia D do parku (ul. Dąbrowszczaków). Po starcie trasa biegnie w głąb parku, przecina ścieżki rowerową i spacerową a następnie biegnie szutrową alejką aż do następnego przecięcia ze ścieżką rowerową. Następnie trasa skręca w lewo i prowadzi alejką pokrytą chodnikiem, mija skrzyżowanie i skręca ponownie w lewo na następnym. W dalszej swojej części, trasa prowadzi wzdłuż szutrowej alejki, skręca ponownie w lewo (łuk) a następnie w prawo na skrzyżowaniu. Następnie trasa wiedzie główną alejką parku aż do momentu, gdy alejka minie staw i dojdzie do skrzyżowania ze ścieżką pokrytą chodnikiem. Tu trasa skręca w lewo i biegnie aż do końca chodnika (do Wejścia D) a następnie gwałtownie skręca w lewo i dociera do linii startu/mety. Prosimy pamiętać, że trasa składa się z dwóch okrążeń, każde o długości 2.5km.

Udogodnienia


W bespośrednim sąsiedztwie trasy znajduje się parking. W sobotę parking jest bezpłatny. Dodatkowo, w odległości ok. 50m od mety znajdują się toalety (na stacji benzynowej).

Lokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start oraz meta, które jednocześnie stanowią miejsce zbiórki uczestników ulokowane są w pobliżu Wejścia D do parku (ul. Dąbrowszczaków). Zapraszamy na zbiórkę o godzinie o 8.45 w celu dokonania rozgrzewki oraz wspólny start o godz 9.00.

Dojazd transportem publicznym

Do parku im. Ronalda Reagana łatwo dojechać jest środkami transportu publicznego. Dwa autobusy linii 199 i 139 zatrzymują się bezpośrednio w sąsiedztwie parku. Jeżeli korzystasz z SKM prosimy wysiąść na stacji Przymorze-Uniwersytet lub Oliwa i przesiąść się na jeden z wyżej wymienionych autobusów a następnie wysiąść na przystanku "Dąbrowszczaków".

Idąc pieszo

Prosimy iść wzdłuż ul.Dąbrowszczaków aż do parkingu, a następnie skierować się do parku ścieżką prowadzącą do Krainy Zabawy (Wejście D).

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Jadąc samochodem prosimy podążać za tablicami wskazującymi Przymorze i dojechać do parku ul. Jagiellońską lub Obrońców Wybrzeża. Jadąc ulicą Obrońców Wybrzeża prosimy dojechać do jej końca, a następnie skręcić w lewo w ulicę Dąbrowszczaków i kontynuować aż do parkingu, który znajdować się będzie po prawej stronie. Jeżeli zdecydujecie się Państwo dojechać do parku ul. Jagiellońską, prosimy kontynuować aż do momentu, kiedy skręci ona łukiem w prawo i dojechać do parkingu, który zobaczycie Państwo po lewej stronie.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


brak