Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park nad Starym Kanałem Bydgoskim, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to nawierzchnia asfaltowo–szutrowa. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Bydgoszcz jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Bydgoszcz.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Park nad Starym Kanałem Bydgoskim jest jednym z najstarszych parków miejskich w Bydgoszczy. Trasa biegu poprowadzona jest parkowymi alejkami zarówno prawym jak i lewym brzegiem kanału, mijając po drodze zabytkowe śluzy oraz liczne pomniki przyrody. Startujemy ze skrzyżowania dwóch alejek parkowych pośród sosnowego lasku nieopodal siedziby KS "Gwiazda". Biegniemy prawym brzegiem pod wiaduktem kolejowym w kierunku środkowej śluzy nr V przy Czarnej Drodze, gdzie mostkiem przebiegamy na lewy brzeg i kierujemy się w kierunku przeciwnym ku ulicy Bronikowskiego. Po ok. 400m skręcamy w prawo przecinając Bulwar Sebastiana Malinowskiego i biegniemy alejką obiegając z prawej strony boisko sportowe. Dobiegając ponownie do Bulwaru skręcamy w lewo i kierujemy się w stronę ulicy Wrocławskiej. Tu na moście przy IV śluzie robimy nawrót i prawym brzegiem kanału biegniemy w kierunku ul. Bronikowskiego. Na środkowym mostku ponownie zmieniamy brzeg i Bulwarem Sebastiana Malinowskiego dalej podążamy w kierunku ul. Bronikowskiego. Tu też znajduje się VI zabytkowa śluza w pobliżu której biegniemy mostem po raz ostatni zmieniając kierunek biegu i kierujemy się w stronę mety.

UdogodnieniaLokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start i meta umiejscowione są na skrzyżowaniu dwóch alejek parkowych w pobliżu siedziby Klubu Sportowego "Gwiazda".

Dojazd transportem publicznym

Na miejsce startu dotrzeć można środkami komunikacji publicznej. Korzystając z linii tramwajowej nr 1 i 8, wysiąść na końcu pętli tramwajowej przy przystanku Wilczak (200m od miejsca startu), w przypadku korzystania z linii autobusowej nr 56, wysiąść przy przystanku Nakielska ? Widok (500m od miejsca startu)

Idąc pieszo

Park nad Starym Kanałem Bydgoskim umiejscowiony jest w pobliżu węzła komunikacyjnego przy Rondzie Grunwaldzkim, jednak aby dotrzeć na miejsce startu, należy kierować się (ok. 25 minut) na zachód wzdłuż ulicy Nakielskiej lub równoległą trasą prowadzącą przy kanale wodnym.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Dojazd ulicą Nakielską z możliwością zaparkowania na placu tuż za wiaduktem kolejowym lub na parkingu usytuowanym przed siedzibą KS "Gwiazda" przy ulicy Bronikowskiego.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


W pobliżu startu oraz mety nie ma dostępnych lokali.