raport z biegu 76 w dniu 27/04/2013

Międzynarodowe bieganie w parkrun Gdynia

Rekord frekwencji, 44 debiutantów, rekord trasy w kategorii pań oraz 15 rekordów indywidualnych to niektóre z wydarzeń, które miały miejsce podczas drugiej międzynarodowej edycji parkrun Gdynia, która odbyła się w ostatnią sobotę na gdyńskim Bulwarze.

Ostatnia, międzynarodowa edycja parkrun była okazją nie tylko do sprawdzenia swoich możliwości ale przede wszystkim do wspólnego biegania z uczestnikami z innych polskich miast, jak i spoza granic naszego kraju. Na starcie biegu stanęli zarówno uczestnicy parkrun Gdynia, parkrun Gdańsk, parkrun Poznań, jak 30-osobowa grupa uczestników z 20 innych lokalizacji parkrun rozsianych po całej Wielkiej Brytanii. Wśród uczestników znaleźli się prawdziwi weterani parkrun, którzy mają na swoim koncie ponad 250 ukończonych biegów, jak również uczestnicy, którzy brali udział w parkrun w ponad 140 różnych lokalizacjach na świecie. Nie zabrakło również nowych uczestników reprezentujących różne kategorie wiekowe. W sumie na linii startu stanęło ponad 100 biegaczek i biegaczy tym samym ustanawiając nowy rekord frekwencji gdyńskiej edycji parkrun.

W ramach 76 edycji parkrun Gdynia nie zabrakło rekordów, z których najważniejszym był ustanowiony przez biegaczkę z Wysp, Hannah Oldroyd rekord trasy parkrun Gdynia, który od ostatniej soboty wynosi 19:05. Padły również nowe rekordy w 5 kategoriach wiekowych, w tym rekord w kategorii juniorów, którego autorem był Maciej Bem z parkrun Poznań (20:31), kategorii pań 25-29 lat ustanowiony przez wspomnianą Hannah Oldroyd (19:05), rekord w kategorii pań 45-49, którego autorką była Polly Adams (20:37), 55-59 lat ustanowiony przez Pippę Williams (26:48) oraz w kategorii 65-69 lat, którego autorem była Pam Hart (28:59). Łącznie, w ramach ostatniej edycji parkrun Gdynia padło 15 rekordów indywidualnych.

Bieg wygrał Jacek Kowalczyk w czasie 17:26, na drugim miejscu uplasował się Mariusz Kotarski z Biegamyrazem.pl z rezultatem 18:41, natomiast jako trzeci na metę wbiegł John Matthews z 26.2 RRC uzyskując czas 18:46. Wśród pań tryumfowała Hannah Oldroyd z czasem 19:05, na drugim miejscu bieg ukończyła Polly Adams (20:37), natomiast trzecia była Alicja Adamczyk z Biegamyrazem.pl, która trasę pokonała w 24:17.

Parkrun Gdynia, który odbywa się w Gdyni nieprzerwanie od października 2011 roku był pierwszą lokalizacją parkrun w Polsce. Od momentu rozpoczęcia biegów w Gdyni, udział w nich wzięło ponad 2000 biegaczek i biegaczy, którzy w sumie pokonali już ponad 13 000km. W ramach gdyńskiej edycji parkrun zarejestrowanych jest 35 grup i klubów biegowych, a łączna liczba zarejestrowanych uczestników w ramach gdyńskiej lokalizacji przekracza 750 osób.

Parkrun jest inicjatywą międzynarodową organizowaną w 9 krajach na świecie, w ponad 240 miastach i skupiającą ponad 500 000 uczestników. Udział w parkrun jest bezpłatny a jedynym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie jednorazowej rejestracji na stronie www.parkrun.pl/rejestracja, wydrukowanie nadanego kodu uczestnika i przyniesienie go ze sobą na bieg. Nadany kod pozwala uczestniczyć w dowolnej liczbie biegów w każdej lokalizacji parkrun na świecie.

Więcej informacji nt. parkrun Gdynia dostępnych jest na www.parkrun.pl/gdynia oraz profilu parkrun Gdynia na Facebook.