Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Gdynia, Bulwar Nadmorski, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to podłoże twarde. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Gdynia jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Gdynia.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyView Gdynia parkrun in a larger map

Opis trasy


Start zlokalizowany jest na Bulwarze, ok. 300m od budynku restauracji Del Mar w stronę Gdyni Redłowo. Uczestnicy spotykają o godz. 8.45 na ścieżce przed restauracją Del Mar i wspólnie przechodzą na start. Po starcie, uczestnicy kierują się Bulwarem Nadmorskim oraz następnie ścieżką biegnącą pomiędzy Muzem Marynarki Wojennej RP a restauracją Del Mar aż do momentu, gdy ścieżka styka się ze Skwerem Kościuszki, gdzie zawracają i biegną Bulwarem aż do jego końca w stronę Gdyni Redłowo (po zawróceniu uczestnicy mijają miejsce, gdzie zlokalizowana jest meta). Po dobiegnięciu do końca Bulwaru (tam, gdzie znajduje się koniec ścieżki rowerowej i domek Morsów), uczestnicy zawracają i biegną Bulwarem w stronę Skweru Kościuszki, a następnie dobiegając do niego ponownie zawracają i kierują się do mety, która znajduje się ok. 200m od nawrotu. Tak wiec, trasa to nieco ponad jedno okrążenie Bulwaru.

Udogodnienia


W bespośrednim sąsiedztwie trasy znajduje się parking zlokalizowany przy mecie biegu. W sobotę parking jest bezpłatny. Dodatkowo, w odległości ok. 50m od mety znajdują się toalety.

Lokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start zlokalizowany jest na Bulwarze, ok. 300m od budynku klubu Riwiera. Zapraszamy uczestników do zbiórki na ścieżce biegnącej ?przy parkingu vis a vis Klubu Oficerskiego Riwiera o 8.45 i wspólnego przejścia na linię startu

Dojazd transportem publicznym

Do bulwaru można dojechać zarówno trolejbusem jak i kolejką SKM. Korzystając z trolejbusów, prosimy skorzystać z linii 21, 22, 23, 24 i jadąc ul. Świętojańską wysiąść na przystanku Skwer Kościuszki. Naspępnie należy dojść do ulicy Armii Krajowej i poruszać się wzdłuż niej w stronę Teatru Muzycznego aż do zetknięcia się z Bylwarem Nadmorskim. Korzystając z usług SKM należy wysiąść na stacji Gdynia Główna i kierować się w stronę Skweru Kościuszki. Po wejściu na Skwer prosimy dojść do miejsca, gdzie rozpoczyna się ścieżka prowadząca na Bulwar Nadmorski (vis a vis Centrum Gemini) i skręcić w nią. Punkt zbiórki będzie znajdował się ok. 200m w kieunku Bulwaru (przy parkingu).

Idąc pieszo

Miejsce biegu jest łatwo dostępne dla osób pragnących dotrzeć tam pieszo. Należy kierować się na Teatr Muzyczny w Gdyni, minąć budynek teatru i dość do ścieżki prowadzącej na Bulwar Nadmorski

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Aby dotrzeć na miejsce biegu, najlepiej kierować się na Teatr Muzyczny w Gdyni, a następnie na parking znajdujący się obok budynku teatru. Korzystanie z parkingu jest bezpłatne w sobotę.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


brak