Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez teren leśny nadleśnictwa Piaski, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to drogi leśne. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Gostyń jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Gostyń.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Trasa w całości umiejscowiona jest w obrębie terenów leśnych nadleśnictwa Piaski. Start i meta biegu umieszczone na terenie przylegającym do stacji uzdatniania wody w Gostyniu. Trasa wyznacza jedną pętlę o długości 5km, która jest oznaczona. Po przebiegnięciu ok. 700m należy skręcić w prawo a następnie podążać przez ok. 1,5km prosto. Następnie skręcić ponownie w prawo, potem w lewo i ponownie w lewo. Po pokonaniu ok. 300m skręcić ponownie w prawo i dwa razy w lewo. Podążając za oznaczeniami ponownie skręcić w prawo. Następnie trasa ponownie skręca dwa razy w lewo, po czym dobiega do długiej prostej, którą należy kierować się w prawo i podążać za oznaczeniami, które pokażą kolejne dwa skręty w lewo a następnie prostą do mety.

UdogodnieniaLokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start biegu znajduje się na terenie znajdującym się przy stacji uzdatniania wody w Gostyniu.

Dojazd transportem publicznym

Z dworca PKS kierować się do głównej ulicy następnie skręcić w lewo do przejścia przez tory. Po przejściu przez tory skręcić w lewo (ul. Starogostyńska), a następnie podążać wzdłuż ulicy ok. 1,6km po czym należy skręcić w lewo, gdzie po 300 metrach będzie znajdował się start.

Idąc pieszo

Z centrum Gostynia kierować się ul. Starogostyńską w kierunku miejscowości Stary Gostyń. Po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym po ok 300 metrach skręcić w lewo w ulicę wewnętrzną prowadzącą do stacji uzdatniania wody.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Z centrum Gostynia kierować się ul. Starogostyńską w kierunku miejscowości Stary Gostyń. Po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym po ok 300 metrach skręcić w lewo w ulicę wewnętrzną prowadzącą do stacji uzdatniania wody.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


Brak lokalu w pobliżu trasy biegu.