Trasa

Lokalizacja trasy to Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach. Długość trasy to 5km, a jej nawierzchnia to asfalt oraz kostka brukowa. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśćmi lub kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmenty te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

Prosimy pamiętać, że parkrun organizowany jest na ogólnodostępnym terenie. W celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich jego użytkowników prosimy ustąpić pierszeństwa innym użytkownikom terenu. Być może Twój wynik będzie nieco gorszy i nie uda Ci się uzyskać kolejnego rekordu osobistego tym razem, ale przyczyni się do wyeliminowania kolizji i wypadków.

Jesteśmy przyjaźni środowisku naturalnemu, dlatego w miarę możliwości prosimy o przybycie na miejsce spotkania spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskiej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu wraz z innymi. Prosimy pamiętać, że odpowiedzialność za pojazdy ponoszą ich właściciele.

Bezpieczeństwo na trasie

parkrun Katowice jest cyklicznym spotkaniem, które ma służyć w bezpieczny sposób całej społeczności. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom naszych spotkań, jak również innym znajdującym się na trasie lub w jej okolicy. Dlatego prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • W trakcie udziału prosimy uważać na otoczenie, w tym w szczególności innych użytkowników terenu.
 • Dzieciom poniżej 11 lat musi towarzyszyć rodzic/opiekun lub inny uczestnik wskazany przez rodzica/opiekuna.
 • W miarę możliwości prosimy o dotarcie na miejsce spotkania pieszo, rowerem lub środkami transportu publicznego w celu zredukowania niekorzystnego oddziaływania naszych spotkań na środowisko,
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji wolontariat,
 • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na nasze spotkanie samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, w szczególności jeżeli jesteś spóźniony(a)!
 • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym zlokalizowana jest trasa, jak również samą trasę. Prosimy uważać w szczególności na rowerzystów, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służbowe, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
 • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W przypadku braku pewności zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
 • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed udziałem w naszych spotkaniach,
 • W momencie zauważenia problemów u innego uczestnika, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi.
 • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od uczestników oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą im towarzyszyć.
 • Ze względów bezpieczeństwa jednoczesny udział z wózkiem i psem jest niedozwolony.
 • W związku z faktem, że spotkania parkrun organizowane są na zewnątrz istnieje ryzyko obecności kleszczy, które przenoszą bakterie wywołujące Boreliozę. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat choroby oraz sposobów zapobiegania jej prosimy zapoznać się z dodatkową informacją tutaj.
 • Do udziału w parkrun zapraszamy również uczestników z psami. W przypadku udziału z psem prosimy o trzymanie psa na krótkiej smyczy oraz pod kontrolą przez cały czas trwania spotkania. Prosimy również o zapoznanie się z zasadami udziału z psem w sekcji pomoc.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie powyższych zasad sprawi, że parkrun Katowice będzie bezpiecznym spotkaniem dla wszystkich.

Współczynnik wieku

W ramach wszystkich spotkań parkrun obliczany jest Współczynnik wieku w celu umożliwienia uczestnikom porównywania wyników.

W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Dodatkowo, Współczynnik wieku pozwala porównywać wyniki uzyskane na różnych dystansach, np. 5km oraz maraton.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę pomoc.

Przebieg trasy

Opis trasy

Trasa biegu jest utwardzona i prowadzi przez parkowe alejki, przy których znajduje się wiele ze wspomnianych wyżej atrakcji. Start i meta biegu zlokalizowane są w centralnym punkcie parku, przy pomniku T. Kościuszki. Trasa skłąda się z dobiegu 80 m i dwóch pętli po 2,46 km o płaskim profilu. Początek biegu to dobieg 80 m do pomnika T. Kościuszki. Biegacze miną go z prawej strony i skręcą w pierwszą alejkę w prawo. Po lewej stronie miną staw ozdobny i zaraz za nim skręcą w prawo w kierunku wieży spadochronowej. Trasa prowadzi wokół wieży. Po obiegnięciu jej i małego ronda kwiatowego z lewej strony, biegacze wbiegną w alejkę na wprost. Po ok. 300 m trasa skręca w lewo i po 100 m ponownie w lewo. Biegacze znajdują się wówczas na głównej alejce parkowej na wprost pomnika T. Kościuszki. Trasa prowadzi jednak w przeciwną stronę. Po ok. 300 m trasa skręca w prawo, by po ok. 100 m ponownie skręcić w prawo w asfaltową krętą ścieżkę o długości 500 m. Na jej końcu znajduje się mały placyk, na którym biegacze skręcą w prawo i przed pomnikiem ponownie w prawo. Na zakończenie pętli należy obiec duże rondo kwiatowe.

Udogodnienia

brak

Jak dotrzeć na start

Lokalizacja startu

Start i meta biegu zlokalizowane są w centralnym punkcie parku, przy pomniku T. Kościuszki.

Dojazd transportem publicznym

Na miejsce startu można dotrzeć tramwajami numer: 6, 14, 16, 36 (przystanek Kościuszki Szpital ok. 600 m od miejsca startu) lub autobusami linii: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297, 689 z dworca PKP (przystanek Brynów Wincentego Pola ok. 400 m od miejsca startu).

Dojście pieszo

Park im. T. Kościuszki znajduje się w południowej części centrum Katowic na granicy z dzielnicą Brynów. Od strony wchodniej przy parku przebiega ulica Kościuszki, natomiast od strony zachodniej ulica Mikołowska. Aby dojść do parku należy kierować się jedną z tych dwóch ulic w kierunku południowym od rynku i dworca PKP. Odległość od rynku to ok. 1,6 km.

Dojazd samochodem/rowerem

Dojazd ulicą Kościuszki z możliwością parkingu przy ulicy lub przy delikatesach Alma. Dojazd ulicą Mikołowską z możliwością parkingu przy ulicy Pięknej. W przypadku dojazdu spoza Katowic najbliższy zjazd z A4 to Katowice Mikołowska. Wówczas dojazd do parku prowadzi kolejno przez ulicę Mikołowską, Poniatowskiego i Kościuszki.

Kawiarnia

W pobliżu parku znajdują się locale gastronomiczne.