Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to asfalt oraz kostka brukowa. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Katowice jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Katowice.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Trasa biegu jest utwardzona i prowadzi przez parkowe alejki, przy których znajduje się wiele ze wspomnianych wyżej atrakcji. Start i meta biegu zlokalizowane są w centralnym punkcie parku, przy pomniku T. Kościuszki. Trasa skłąda się z dobiegu 80 m i dwóch pętli po 2,46 km o płaskim profilu. Początek biegu to dobieg 80 m do pomnika T. Kościuszki. Biegacze miną go z prawej strony i skręcą w pierwszą alejkę w prawo. Po lewej stronie miną staw ozdobny i zaraz za nim skręcą w prawo w kierunku wieży spadochronowej. Trasa prowadzi wokół wieży. Po obiegnięciu jej i małego ronda kwiatowego z lewej strony, biegacze wbiegną w alejkę na wprost. Po ok. 300 m trasa skręca w lewo i po 100 m ponownie w lewo. Biegacze znajdują się wówczas na głównej alejce parkowej na wprost pomnika T. Kościuszki. Trasa prowadzi jednak w przeciwną stronę. Po ok. 300 m trasa skręca w prawo, by po ok. 100 m ponownie skręcić w prawo w asfaltową krętą ścieżkę o długości 500 m. Na jej końcu znajduje się mały placyk, na którym biegacze skręcą w prawo i przed pomnikiem ponownie w prawo. Na zakończenie pętli należy obiec duże rondo kwiatowe.

Udogodnienia


brak

Lokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start i meta biegu zlokalizowane są w centralnym punkcie parku, przy pomniku T. Kościuszki.

Dojazd transportem publicznym

Na miejsce startu można dotrzeć tramwajami numer: 6, 14, 16, 36 (przystanek Kościuszki Szpital ok. 600 m od miejsca startu) lub autobusami linii: 9, 10, 12, 37, 46, 48, 297, 689 z dworca PKP (przystanek Brynów Wincentego Pola ok. 400 m od miejsca startu).

Idąc pieszo

Park im. T. Kościuszki znajduje się w południowej części centrum Katowic na granicy z dzielnicą Brynów. Od strony wchodniej przy parku przebiega ulica Kościuszki, natomiast od strony zachodniej ulica Mikołowska. Aby dojść do parku należy kierować się jedną z tych dwóch ulic w kierunku południowym od rynku i dworca PKP. Odległość od rynku to ok. 1,6 km.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Dojazd ulicą Kościuszki z możliwością parkingu przy ulicy lub przy delikatesach Alma. Dojazd ulicą Mikołowską z możliwością parkingu przy ulicy Pięknej. W przypadku dojazdu spoza Katowic najbliższy zjazd z A4 to Katowice Mikołowska. Wówczas dojazd do parku prowadzi kolejno przez ulicę Mikołowską, Poniatowskiego i Kościuszki.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


W pobliżu parku znajdują się locale gastronomiczne.