Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park im.Stefana Żuromskiego i Park Nadmorski - strefa uzdrowiskowa, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to nawierzchnia asfaltowo ? polbrukowa oraz płytki piaskowe/kostka granitowa brukowa na Aleji Nadmorskiej, płyty granitowe.. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Kołobrzeg jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Kołobrzeg.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Start - atrakcyjne miejsce na ul. gen.Władysława Sikorskiego pomiędzy pomnikiem Saniatariuszki a kortami ziemnymi (przez wiele lat to miejsce było startem dla Biegu Zaślubin-15km). Okolice startu są objęte terenem Parku im. Stefana Żeromskiego i wiedzie najpierw w kierunku wschodnim przez ul. Antoniego Sułkowskiego z nawrotem przed ul. Wschodnią. Powrót w kierunku zachodnim ul. Antoniego Sułkowskiego i jesteśmy blisko morza Bałtyckiego z pięknym widokiem na morze i nie rzadko z powiewem wiatru i mocnym wiatrem z kierunku zachodniego i północno- zachodniego. Na trasie mijamy historyczny Kamienny Szaniec a po lewej stronie niewidoczny Amfitetr, niegdyś Piosenki Żołnierskiej. Następnie wbiegamy w Aleję Nadmorską, która po rewitalizacji wygląda okazale. Po środku piaskowe płytki a po bokach 2 pasy z kamiennej kostki. Pod koniec Alei Nadmorskiej przed Sanatorium Bałtyk skręcamy w dół wg. mapki biegu i dobiegamy do miejsca gdzie trasa biegu przecina ścieżkę rowerową i wbiegamy na ul. Marii Rodziewiczówny na której wyłożone są płyty granitowe z szeroką aleją spacerową. Mijamy Sanatorium Gryf, Mewę III, Sanatorium IKAR , Sanatorium LECH i dobiegamy na metę biegu. Wzdłuż ulicy Marii Rodziewiczówny rozmieszczone są długie ławy dla wypoczynku odwiedzających Kołobrzeg i kuracjuszy.

UdogodnieniaLokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start i meta umiejscowione są przy pomniku Sanitariuszki / kortów miejskich przy ul. Sikorskiego.

Dojazd transportem publicznym

Na miejsce startu dotrzeć można środkami komunikacji publicznej korzystając z linii autobusowej nr 1,2,4,5,6,8. W celu dotarcia na miejsce biegu należy wysiąść przy przystanku przy dworcu PKP i PKS.

Idąc pieszo

Park im. Stefana Żeromskiego to miejsce gdzie znajdują się miejskie korty tenisa ziemnego i pomnik Sanitariuszki i Muszla Koncertowa. Od przystanku autobusowego należy dojść do wiaduktu kolejowego (ok. 300 m) i zejść w kierunku morza i kortów. Drugi wariant to przejście z lewej strony dworca kolejowego od ul. Solnej i Regionalnego Centrum Kultury a następnie prosto do końca ul. Władysława Reymonta i skręcenie w prawo w ul. Marii Rodziewiczówny do pomnika Sanitariuszki.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Dojazd na miejsca startu od strony Białogardu i Koszalina przez rondo Solidarności w kierunku Amfitetru a potem w lewo ul. Kościuszki i w lewo przez ul. Grottgera. Drugi wariant z kierunku Szczecina ze skrzyżowania z ul.VI Dywizji Wojska Polskiego w lewo w kierunku na port przez ul. Żurawią przez ul. Solną, ul. Zdrojową do wiaduktu kolejowego a potem za wiaduktem w lewo przez ul. Grottgera do ul. gen. Władysława Sikorskiego.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


Brak lokalu w pobliżu trasy biegu.