Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 KC na wyłonienie dostawcy krótkofalówek

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach grantu przyznanego w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamawiający: Fundacja parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-366 Gdynia

Przedmiot dostawy: 40 zestawów krótkofalówek (3 krótkofalówki w zestawie) z bateriami wraz z dostawą na adres Zamawiającego.

Specyfikacja przedmiotu dostawy (zestawu 3 krótkofalówek):
- zasięg 10 km
- funkcja VOX (wywoływania głosem)
- funkcja kodów selekcyjnych (podkanały),
- ładowarka,
- gniazdo słuchawki,
- wskaźnik zużycia baterii.

Czas wykonania: 10 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego

Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 roku do godz. 12:00

Sposób składania ofert: oferty należy składać mailowo na adres agnieszka.fedorowicz@parkrun.com

Zamawiający oceni oferty kierując się ceną – waga kryterium 100 %

Termin związania ofertą: 6 października 2016 r.