KONKURS DLA UCZESTNIKÓW PARKRUN POLSKA ‘MOJA HISTORIA Z PARKRUN’

Zarejestrowanych uczestników parkrun Polska zapraszamy do udziału w konkursie ‘Moja historia z parkrun’ organizowanym w terminie 14-20 październik br. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie pisemnej (preferowany format dokumentu Word) swojej historii udziału w biegach parkrun. Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą 15 października 2016 r. 5 rocznicą biegów parkrun Polska

REGULAMIN KONKURSU 'MOJA HISTORIA Z PARKRUN'

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja parkrun Polska
 2. Konkurs organizowany jest w terminie 14-20 października 2016r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: ‘Moja historia z parkrun’
 4. W konkursie mogą brać udział uczestnicy zarejestrowani w systemie parkrun Polska, którzy dokonali rejestracji za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.parkrun.pl/rejestracja.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Pracę konkursową w formie elektronicznej (preferowany format dokumentu Word) należy przesłać mailowo na adres polskabiuro@parkrun.com do dnia 20 października 2016 roku. W treści maila należy podać imię, nazwisko autora, wiek oraz lokalizację parkrun. W temacie maila należy wpisać ‘Konkurs’. Opis nie może przekraczać 1500 znaków ze spacjami.
 2. Praca konkursowa ma być pracą pisemną przygotowaną za pomocą edytora tekstu (preferowany format dokumentu Word). Temat pracy: ‘Moja historia z parkrun’.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy i przystępując do konkursu przekazuje ww. prawa organizatorowi konkursu.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych w procesie organizacji oraz przetwarzania danych w ramach organizowanego konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
 7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Kapituła konkursu powołana przez organizatora, wyłoni laureatów konkursu spośród autorów przesłanych prac.
 2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: zgodność z tematyką, ciekawa historia oraz oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 27 października 2016 w biuletynie parkrun Polska.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Timex Group Polska Timex Group Polska Sp. z  o. o., Aleje Jerozolimskie 172, Warszawa 02-486.
 5. W konkursie zostaną przyznane dwie równorzędne nagrody. Nagrodami będą zegarki biegowe firmy Timex.
 6. Decyzja Kapituły, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie internetowej parkrun oraz na portalach społecznościowych.
 2. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 KC na wyłonienie dostawcy krótkofalówek

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach grantu przyznanego w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamawiający: Fundacja parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-366 Gdynia

Przedmiot dostawy: 40 zestawów krótkofalówek (3 krótkofalówki w zestawie) z bateriami wraz z dostawą na adres Zamawiającego.

Specyfikacja przedmiotu dostawy (zestawu 3 krótkofalówek):
- zasięg 10 km
- funkcja VOX (wywoływania głosem)
- funkcja kodów selekcyjnych (podkanały),
- ładowarka,
- gniazdo słuchawki,
- wskaźnik zużycia baterii.

Czas wykonania: 10 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego

Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 roku do godz. 12:00

Sposób składania ofert: oferty należy składać mailowo na adres agnieszka.fedorowicz@parkrun.com

Zamawiający oceni oferty kierując się ceną – waga kryterium 100 %

Termin związania ofertą: 6 października 2016 r.

 

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 KC na wyłonienie dostawcy przenośnych termosów

Zamówienie jest realizowane w ramach w ramach grantu przyznanego w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zamawiający: Fundacja parkrun Polska, ul. Bema 16/6, 81-366 Gdynia
Przedmiot dostawy: 30 przenośnych termosów wraz z dostawą na adres Zamawiającego.

Specyfikacja przedmiotu dostawy (termosu):
Termos nierdzewny o pojemności 5L, wyposażony w pompkę ułatwiającą dozowanie płynu, przenośny.

Czas wykonania: 5 dni roboczych od dnia wystawienia zamówienia przez Zamawiającego

Termin składania ofert: oferty należy składać w terminie do dnia 30 września 2016 roku do godz. 12:00

Sposób składania ofert: oferty należy składać mailowo na adres: agnieszka.fedorowicz@parkrun.com

Zamawiający oceni oferty kierując się ceną – waga kryterium 100 %

Termin związania ofertą: 6 października 2016 r.

⇐ Newer Posts From Author