Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park Wolności, Pabianice, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to nawierzchnia asfaltowa. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Pabianice jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Pabianice.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Trasa biegu przebiega przez Park Wolności w Pabianicach, a jej długość to 5km. Na pokonanie całej trasy biegu składają się dwie pętle przebiegnięte głównymi alejkami parku. Jedna pętla ma długość 2,5 km. Start biegu umiejscowiony jest blisko sceny dawngo amfiteatru. Po starcie biegniemy w kierunku sceny, okrążamy ją i biegniemy dalej w kierunku dawnej restauracji "Parkowa" i mijamy ją z prawej strony. Po minięciu "Parkowej" - 200 metrów - od startu skręcamy w prawo i biegniemy do skwerku, który umiejscowiony jest przy wejściu do parku od strony ulicy Łaskiej. Okrążamy skwerek, po czym biegniemy w kierunku ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. Po przebiegnięciu 400 metrów skręcamy w prawo i tym samym znajdujemy się na głównej alejce parku. Tą alejką biegniemy, po delikatym prawym łuku ( tak jak prowadzi trasa ). Po przebiegnięciu około 1,1 km biegniemy wzdłuż ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków ( ulica po naszej lewej stronie ) i widzimy po prawej stronie centralną część parku i parking dla samochodów. I właśnie przed drogą wjazdową do parku na w/w parking skręcamy ostro po łuku w prawo. Biegniemy kilkanaście metrów po czym mijamy okolice startu/mety i zaczynamy drugą 2,5 km pętlę. Trasa na jednej pętli w dwóch miejscach krzyżuje się.

Udogodnienia


Brak

Lokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start biegu umiejscowiony jest blisko sceny dawngo amfiteatru.

Dojazd transportem publicznym

Lokalizacja biegu zapewnia łatwy dostęp za pośrednictwem środków transportu publicznego. I tak jadąc autobusami lini 1 lub 3 wysiadamy na przystanku Jana Pawła II / Wiejska. Potem kierujemy się w prawo w kierunku ulicy Wiejskiej i po kilku metrach skręcamy w lewo w ulicę Moniuszki. Po około 700 metrach docieramy w okolice startu biegu. Wysiadając na kolejnym przystanku ( Wiejska / DPS ) do startu mamy około 600 metrów. Wtedy jednak kierujemy się na lewo i idąc ulicą Wiejską skręcamy w prawo w ulicę Kunickiego i udajemy się do parku na miejscu startu. Na bieg z centrum miasta dojedziemy także tramwajem linii 41. Dojeżdżamy na pętle tramwajową, po czym kierujemy się w prawą stronę w kierunku parku i miejsca startu. Od pętli tramwajowej na start także mamy około 600 metrów.

Idąc pieszo

Lokalizacja Parku Wolności pozwala na szybką pieszą komunikacją z osiedla Piaski czy z osiedla Zatorze. Z tych miejsc na start dotrzemy w ciągu 10-25 min. 10 minut zajmie nam dojście na miejsce startu z dworca PKP, natomiast 25-35 min zajmie nam żeby dotrzeć na start biegu od ścisłego centrum miasta.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Korzystając z samochodu, należy kierować się na ulicę 15 Pułku Piechoty Wilków i z tej ulicy bezpośrednio można udać się na parking znajdujący się w samym centrum parku.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań


Brak lokalu w pobliżu trasy.