parkrun Park Miejski, Wejherowo

07/03/2020 | #39

 

Jak szukać?

Użyj pola wyszukiwania w celu znalezienia uczestników wg.

 • imienia lub nazwiska
 • kategorii wiekowej
 • klubu
 • płci
 • osiągnięć (rekord lub debiutant)

Wpisz dwie pierwsze litery szukanej frazy aby zobaczyć listę pasujących kryteriów wyszukiwania poniżej, a następnie wybierz odpowiadające kryterium.

Aby odświeżyć wyszukiwanie, wpisz ponownie szukaną frazę a następnie wybierz odpowiadające kryterium.

Aby usunąć wyszukiwanie, kliknij X znajdujący się obok szukanego kryterium.

 
 
Ustawienia widoku
PozycjaUczestnikPłećKategoria wiekowaKlubCzas
1
48  parkrun | Mężczyzna 1  
Mężczyzna
1  
 
20:24
PB 19:51
2
21  parkrun | Mężczyzna 2  
Mężczyzna
2  
20:57
PB 20:10
3
2  parkrun | Mężczyzna 3  
Mężczyzna
3  
 
22:29
PB 21:53
4
34  parkrun | Mężczyzna 4  
Mężczyzna
4  
 
22:29
PB 21:15
5
1  parkrun | Kobieta 1  
Kobieta
1  
 
22:30
Debiutant
6
1  parkrun | Mężczyzna 5  
Mężczyzna
5  
 
22:31
Debiutant
7
70  parkrun | Mężczyzna 6   | Członek klubu parkrun 50
Mężczyzna
6  
 
23:21
PB 22:37
8
6  parkrun | Mężczyzna 7  
Mężczyzna
7  
 
23:30
PB 22:46
9
29  parkrun | Kobieta 2  
Kobieta
2  
24:02
PB 23:08
10
21  parkrun | Mężczyzna 8  
Mężczyzna
8  
 
24:16
PB 21:32
11
14  parkrun | Mężczyzna 9  
Mężczyzna
9  
 
24:40
PB 24:37
12
23  parkrun | Mężczyzna 10  
Mężczyzna
10  
 
25:31
PB 22:48
13
Nieznan(a)y
    
14
18  parkrun | Kobieta 3  
Kobieta
3  
26:05
Debiutant
15
52  parkrun | Mężczyzna 11   | Członek klubu parkrun 50
Mężczyzna
11  
26:05
PB 24:29
16
10  parkrun | Mężczyzna 12  
Mężczyzna
12  
 
26:34
Nowy PB!
17
3  parkrun | Mężczyzna 13  
Mężczyzna
13  
 
26:56
Nowy PB!
18
26  parkrun | Mężczyzna 14   | Członek klubu parkrun 10
Mężczyzna
14  
 
27:01
PB 24:04
19
10  parkrun | Mężczyzna 15  
Mężczyzna
15  
 
27:07
PB 26:13
20
22  parkrun | Kobieta 4  
Kobieta
4  
 
27:34
PB 26:22
21
3  parkrun | Kobieta 5  
Kobieta
5  
 
29:28
PB 27:29
22
5  parkrun | Mężczyzna 16  
Mężczyzna
16  
 
29:31
Nowy PB!
23
34  parkrun | Kobieta 6  
Kobieta
6  
30:31
PB 27:39
24
27  parkrun | Kobieta 7  
Kobieta
7  
 
32:42
PB 31:24
25
19  parkrun | Kobieta 8  
Kobieta
8  
 
32:42
PB 31:08
26
13  parkrun | Mężczyzna 17  
Mężczyzna
17  
 
33:19
PB 32:33
27
5  parkrun | Kobieta 9  
Kobieta
9  
 
34:09
Debiutant
28
9  parkrun | Kobieta 10  
Kobieta
10  
 
34:43
PB 32:03
29
4  parkrun | Mężczyzna 18  
Mężczyzna
18  
 
34:52
PB 33:42
30
8  parkrun | Kobieta 11  
Kobieta
11  
 
35:19
PB 31:49
31
Nieznan(a)y
    
32
3  parkrun | Mężczyzna 19  
Mężczyzna
19  
 
35:44
Nowy PB!
33
2  parkrun | Mężczyzna 20  
Mężczyzna
20  
 
38:37
Nowy PB!
34
7  parkrun | Kobieta 12  
Kobieta
12  
 
39:15
PB 31:49
35
3  parkrun | Kobieta 13  
Kobieta
13  
 
43:58
PB 39:11
36
3  parkrun | Kobieta 14  
Kobieta
14  
 
44:22
PB 42:09
37
4  parkrun | Mężczyzna 21  
Mężczyzna
21  
 
44:23
Nowy PB!
38
3  parkrun | Kobieta 15  
Kobieta
15  
 
44:43
PB 41:06
39
3  parkrun | Mężczyzna 22  
Mężczyzna
22  
 
47:05
PB 40:27
40
6  parkrun | Mężczyzna 23  
Mężczyzna
23  
 
47:07
PB 45:43
41
Nieznan(a)y
    
42
Nieznan(a)y
    
43
20  parkrun | Kobieta 16  
Kobieta
16  
 
49:45
PB 29:22

Podziękowania dla wolontariuszy

Jesteśmy bardzo wdzięczni następującym uczestnikom, dzięki którym mogliśmy spotkać się w ramach ostatniej edycji parkrun: Nikodem BUŻAN, Monika FORMELLA, Adam FREITAG, Ewa KILICHOWSKA, Piotrek KILICHOWSKI, Emilia KRAWCZYK, Wojciech KUZIEL, Magdalena LEPA-ROMAN, Julia MIKOŁAJCZYK, Krzysztof MIKOŁAJCZYK, Zuzanna MIKOŁAJCZYK, Justyna ROMAN, Marek ROMAN, Janina ROSENKRANZ, Wojtek SEKUŁA, Iga Wiktoria ULATOWSKA, Olga Jadwiga WITKOWSKA, Krzysztof WOJCIESZEK

Dlaczego nie zaangażujesz się jako wolontariusz?

Co prezentuje poniższa tabela?

Poniższa tabela prezentuje rezultaty uzyskane w ramach danego tygodnia w ramach tej lokalizacji. Rezultaty prezentowane są automatycznie po wybraniu strony z rezultatami, ale można je również wyświetlić w ramach sekcjiOstatnie rezultaty, lub wybierając konkretną datę spotkania w ramach sekcji Historia spotkań. Jeżeli zapiszesz sekcję Ostatnie rezultaty w ulubionych, strona będzie zawsze wyświetlała ostatnio zarejestrowane rezultaty. Jeżeli zapiszesz sekcję Historia spotkań w ulubionych, strona będzie zawsze wyświetlała rezultaty uzyskane w ramach tej konkretnej edycji parkrun.

Kolumny

 • Pozycja - Pozycja uczestnika w ramach spotkania
 • Uczestnik - jest zarejestrowanym imieniem i nazwiskiem uczestnika. Kliknięcie na imię i nazwisko umożliwi wyświetlenie wyników uczestnika w ramach tego spotkania
 • Czas - jest czasem uczestnika - czas mierzymy od momentu komendy start aż do przekroczenia przez uczestnika mety.
 • Kategoria wiekowa - Oznacza kategorię wiekową uczestnika na dzień spotkania; pierwsza litera oznacza kategorię wiekową (J)- junior, (S) - senior, (V) - weteran, druga litera oznacza płeć (M) - mężczyzna, (W) - kobieta, natomiast kolejne oznaczenie to kategoria wiekowa. W ramach parkrun występują dodatkowe dwie kategorie dla uczestników na wózkach - WWC oraz MWC oznaczające kolejno kobiety oraz mężczyzn. Kliknięcie na kategorię w rezultatach spowoduje przeniesienie do informacji z wcześniejszych spotkań dla tych kategorii.
 • Wsp. wieku - Określa poziom rezultatu uzyskany w stosunku do kategorii wiekowej uczestnika. W celu uzyskania dodatkowych informacji sprawdź sekcję Najczęściej zadawanych pytań.
 • Płeć - (M) mężczyzna lub (F) kobieta
 • Klub - Klub biegowy (jeżeli przypisany)
 • PB - PB
 • Liczba spotkań (Polska) - Całkowita liczba ukończonych spotkań parkrun oraz przynależność do klubu parkrun 10,50,100,250 oraz 500.

Uzyskane rezultaty mogą być sortowane i przeszukiwane używając filtrów dostępnych na górze tabeli