Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park Zdrojowy, Kudowa-Zdrój, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to Beto, kostka. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Park Zdrojowy, Kudowa-Zdrój jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • W związku z faktem, że spotkania parkrun organizowane są na zewnątrz istnieje ryzyko obecności kleszczy, które przenoszą bakterie wywołujące Boreliozę. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat choroby oraz sposobom zapobiegania jej prosimy zapoznać się ze stroną www.gov.pl.
  • Do udziału w parkrun zapraszamy również uczestników z psami. W przypadku udziału z psem prosimy o trzymanie psa na krótkiej smyczy oraz pod kontrolą przez cały czas trwania spotkania. Prosimy również o zapoznanie się z zasadami udziału z psem w sekcji Pomoc.
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Park Zdrojowy, Kudowa-Zdrój.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Trasa składa się z prawie 3 okrążeń o długości 1720 m (start jest 160 m za metą). Trasa jest w większości płaska lub o niewielkim nachyleniu. Start jest w Parku Zdrojowym, spotykamy się przed biegiem w centrum, przy Ogrodzie Muzycznym, gdzie będzie meta. Trasa biegnie w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, wokół stawu. W drodze powrotnej kierujemy się na Teatr Pod Blachą, skręcając przed nim w kierunku Ogrodu Muzycznego.

Udogodnienia


W bliskiej odległości znajduje się wiele kawiarni, lokali gastronomicznych, Pijalnia Wód Mineralnych (z kawiarnią, w której są toalety).

Lokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Miejsce zbiórki znajduje się przy fortepianie z blachy w Ogrodzie Muzycznym, zaraz przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Zdrojową.

Dojazd transportem publicznym

Przystanek PKS w Kudowie-Zdroju znajduje się na ul. 1-ego Maja w odległości około 600-700 m od miejsca startu.

Idąc pieszo

Kierować się do Parku Zdrojowego. Miejsce zbiórki znajduje się przy fortepianie z blachy w Ogrodzie Muzycznym, zaraz przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Zdrojową.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Samochód można zaparkować wzdłuż głównej drogi w Kudowie-Zdroju (ul. Zdrojowej, przechodzącej dalej w ul. 1-ego Maja), która biegnie w bardzo bliskiej odległości od parku (wzdłuż parku). Przy samym Ogrodzie Muzycznym (gdzie jest meta i miejsce zbiórki), można zaparkować przy ul. Zdrojowej oraz Al. Jana Pawła II (Ogród Muzyczny znajduje się przy skrzyżowaniu tych dwóch ulic).

Samochód można zaparkować wzdłuż głównej drogi w Kudowie-Zdroju (ul. Zdrojowej, przechodzącej dalej w ul. 1-ego Maja), która biegnie w bardzo bliskiej odległości od parku (wzdłuż parku). Przy samym Ogrodzie Muzycznym (gdzie jest meta i miejsce zbiórki), można zaparkować przy ul. Zdrojowej oraz Al. Jana Pawła II (Ogród Muzyczny znajduje się przy skrzyżowaniu tych dwóch ulic).

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań