Liczba edycji spotkań parkrun oraz uczestników

Uwagi

Ten wykres prezentuje liczbę zorganizowanych spotkań parkrun oraz liczbę uczestników od momentu rozpoczęcia pierwszej edycji parkrun. Wykres zawiera informacje z sobotnich edycji parkrun w Wielkiej Brytanii ale nie bierze pod uwagę edycji specjalnych (np. Boże Narodzenie) o ile nie wypadały one w sobotę.

Kliknij na odpowiedni link w lewym górnym rogu w celu wyświetlenia informacji za dany okres. Kliknij na wykres aby poznać dane w danym momencie lub podsumowanie wykresu w dolnej części aby przewinąć lub dostosować widok