Uczestnicy z największą liczbą spotkań ukończonych w różnych lokalizacjach

Tabela prezentuje uczestników, którzy ukończyli przynajmniej 20 Spotkania ukończone w tym kraju. Globalna lista dostępna jest pod adresem parkrun.com

Uczestnik  SpotkaniaLiczba
spotkań
Liczba ukończonych spotkań na świecie
Barbara BRZEZIŃSKA Member of the parkrun 250 Club71348351
Zbigniew KOSIŃSKI Member of the parkrun 250 Club69336347
Dariusz NIEDZIELSKI Member of the parkrun 100 Club69239254
Piotr BOROWIECKI Member of the parkrun 100 Club66203203
Marek CHOŁOTA Member of the parkrun 50 Club668686
Grzegorz Paweł NOWAK Member of the parkrun 250 Club63289296
Tadeusz GŁUPCZYK Member of the parkrun 250 Club60297297
Łukasz KLAŚ Member of the parkrun 100 Club56123123
Agnieszka KIJAK Member of the parkrun 100 Club55201202
Piotr WIADEREK Member of the parkrun 100 Club47198200
Paul FREYNE  4545539
Monika Patrycja PŁUSA Member of the parkrun 50 Club439498
Adam KRASNODĘBSKI Member of the parkrun 50 Club426975
Kamil WOŁOSEWICZ Member of the parkrun 250 Club41295295
Tomasz LESZKO Member of the parkrun 100 Club38240242
Jerzy PŁUSA Member of the parkrun 100 Club38207209
Mirosław KACPERSKI Member of the parkrun 100 Club38207213
Iwona Ewa PŁUSA Member of the parkrun 100 Club38194196
Daniel MIKIELSKI Member of the parkrun 100 Club38191192
Wiesława Ewa KACPERSKA Member of the parkrun 100 Club37108114
Jarosław RUPIEWICZ Member of the parkrun 100 Club35148150
Marek KISIELIŃSKI Member of the parkrun 250 Club33298299
Eugeniusz ORLIKOWSKI Member of the parkrun 100 Club33114114
Mateusz MERCIK Member of the parkrun 100 Club31239240
Arron TREVOR Member of the parkrun 100 Club31230237
Dominik WOJTCZAK Member of the parkrun 100 Club30148148
Gerard GĄTEK Member of the parkrun 50 Club3078209
Arkadiusz Szczepan ĆWIEK Member of the parkrun 100 Club29233234
Alicja Teresa WRZOSEK Member of the parkrun 250 Club28280280
Jakub FEDOROWICZ Member of the parkrun 100 Club28134158
Sebastian WOJCIECHOWSKI Member of the parkrun 100 Club28102110
Ewa ŻUKOWSKA Member of the parkrun 50 Club287171
Maciej OBCOWSKI  283232
Monika NIEDZIELSKA Member of the parkrun 50 Club277475
Grzegorz Piotr TOMASZEWSKI Member of the parkrun 100 Club26224229
Michał Zbigniew MACHNACKI Member of the parkrun 100 Club26117118
Marta Aniela MURAWSKA Member of the parkrun 100 Club26115121
Stephen SHANKS  2626191
Norbert PATALAS Member of the parkrun 50 Club256567
Mikołaj RACZYŃSKI Member of the parkrun 50 Club255455
Tomasz KISIELIŃSKI Member of the parkrun 250 Club24302303
Robert WALCZAK Member of the parkrun 100 Club24199202
Andrzej BIELSKI Member of the parkrun 100 Club24193193
Marek STOKOWSKI Member of the parkrun 100 Club24141141
Piotr RZEPKA Member of the parkrun 50 Club2497103
Krzysztof CHODKOWSKI Member of the parkrun 100 Club23202202
Andrzej PILSKI Member of the parkrun 100 Club23197215
Michał JUCHA Member of the parkrun 100 Club22169172
Karol WARUSZEWSKI Member of the parkrun 100 Club22111113
Agnieszka ŻURANIEWSKA  222424
Martin LADEMANN  2223201
Marcin GAŁKOWSKI Member of the parkrun 250 Club21326330
Marlena ADAMUSIAK Member of the parkrun 100 Club21129129
Ireneusz SYWANYCZ Member of the parkrun 100 Club21122123
Monika OSSOWSKA Member of the parkrun 50 Club216262
Natalia GRACZ Member of the parkrun 50 Club216063
Tadeusz PARCZEWSKI Member of the parkrun 100 Club20244247
Wojciech HARPULA Member of the parkrun 100 Club20209210
Aleksandra ZOBEK-HARPULA Member of the parkrun 100 Club20187188
Rafał PLEWIŃSKI Member of the parkrun 50 Club209797
Joanna MARCINIAK Member of the parkrun 50 Club206973
Arkadiusz OSSOWSKI  204752