Nasi sponsorzy


parkrun Polska to oddolna inicjatywa o charakterze non-profit, która funkcjonuje i rozwija się dzięki wsparciu sponsorów oraz organizacji wspierających. Wszelkie wsparcie, które otrzymujemy inwestowane jest w tworzenie nowych lokalizacji parkrun w Polsce i poprzez to promowanie aktywnego trybu życia w społecznościach lokalnych.


Współpracując ściśle z naszymi sponsorami rozwijamy wyjątkowe partnerstwo, w ramach którego nasi sponsorzy i partnerzy zapewniają możliwość istnienia parkrun i rozwijania darmowych, cyklicznych i otwartych biegów parkrun gdziekolwiek jest na nie zapotrzebowanie.

Podobnie jak my, nasi sponsorzy i organizacje wspierające dostrzegają wartość inicjatywy parkrun. Współpraca przy organizacji biegów parkrun przyczynia się do aktywizacji sportowej coraz większej liczby osób, jak również wpływa pozytywnie na lokalne społeczności poprzez towarzyszącą biegom wyjątkową atmosferę, zarówno w sportowym i poza sportowym sensie.

Wyrażając naszym sponsorom oraz organizacjom wspierającym wdzięczność za wspieranie nas w naszych wysiłkach, jak również podkreślając ich wspaniałe zaangażowanie w inicjatywę parkrun Polska, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych sponsorów zamieszczonymi w poświęconych im częściach tej sekcji.


Sponsorzy główni