Organizacje wspierające

Organizacje wspierające uczestniczące w parkrun różnią się nieco od sponsorów poprzez rolę jaką pełnią. Organizacje wspierające pomagają rozwijać parkrun w odniesieniu do konkretnego obszaru lub wspierają nas w podnoszeniu zakresu oraz/lub jakości usług oferowanych uczestnikom parkrun.Patronat
Partner medialny