Trasa

Lokalizacja trasy to Park Miejski w Szczecinku przy Jeziorze Trzesiecko. Długość trasy to 5km, a jej nawierzchnia to W większości ścieżki utwardzone, częściowo brukowane.. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśćmi lub kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmenty te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

Prosimy pamiętać, że parkrun organizowany jest na ogólnodostępnym terenie. W celu zachowania bezpieczeństwa wszystkich jego użytkowników prosimy ustąpić pierszeństwa innym użytkownikom terenu. Być może Twój wynik będzie nieco gorszy i nie uda Ci się uzyskać kolejnego rekordu osobistego tym razem, ale przyczyni się do wyeliminowania kolizji i wypadków.

Jesteśmy przyjaźni środowisku naturalnemu, dlatego w miarę możliwości prosimy o przybycie na miejsce spotkania spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskiej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu wraz z innymi. Prosimy pamiętać, że odpowiedzialność za pojazdy ponoszą ich właściciele.

Bezpieczeństwo na trasie

parkrun Szczecinek jest cyklicznym spotkaniem, które ma służyć w bezpieczny sposób całej społeczności. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom naszych spotkań, jak również innym znajdującym się na trasie lub w jej okolicy. Dlatego prosimy wszystkich uczestników o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • W trakcie udziału prosimy uważać na otoczenie, w tym w szczególności innych użytkowników terenu.
 • Dzieciom poniżej 11 lat musi towarzyszyć rodzic/opiekun lub inny uczestnik wskazany przez rodzica/opiekuna.
 • W miarę możliwości prosimy o dotarcie na miejsce spotkania pieszo, rowerem lub środkami transportu publicznego w celu zredukowania niekorzystnego oddziaływania naszych spotkań na środowisko,
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w naszych spotkaniach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji wolontariat,
 • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na nasze spotkanie samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, w szczególności jeżeli jesteś spóźniony(a)!
 • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym zlokalizowana jest trasa, jak również samą trasę. Prosimy uważać w szczególności na rowerzystów, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służbowe, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
 • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W przypadku braku pewności zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
 • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed udziałem w naszych spotkaniach,
 • W momencie zauważenia problemów u innego uczestnika, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi.
 • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od uczestników oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą im towarzyszyć.
 • Ze względów bezpieczeństwa jednoczesny udział z wózkiem i psem jest niedozwolony.
 • W związku z faktem, że spotkania parkrun organizowane są na zewnątrz istnieje ryzyko obecności kleszczy, które przenoszą bakterie wywołujące Boreliozę. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat choroby oraz sposobów zapobiegania jej prosimy zapoznać się z dodatkową informacją tutaj.
 • Do udziału w parkrun zapraszamy również uczestników z psami. W przypadku udziału z psem prosimy o trzymanie psa na krótkiej smyczy oraz pod kontrolą przez cały czas trwania spotkania. Prosimy również o zapoznanie się z zasadami udziału z psem w sekcji pomoc.

Mamy nadzieję, że przestrzeganie powyższych zasad sprawi, że parkrun Szczecinek będzie bezpiecznym spotkaniem dla wszystkich.

Współczynnik wieku

W ramach wszystkich spotkań parkrun obliczany jest Współczynnik wieku w celu umożliwienia uczestnikom porównywania wyników.

W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Dodatkowo, Współczynnik wieku pozwala porównywać wyniki uzyskane na różnych dystansach, np. 5km oraz maraton.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy odwiedzić stronę pomoc.

Przebieg trasy

Opis trasy

Trasa w całości umiejscowiona jest w Parku Miejskim położonym przy Jeziorze Trzesiecko. Do parku wzdłuż odcinka biegu przylegają ulice 3-go Mają i A. Mickiewicza. Start biegu umiejscowiony jest na początku alejki parkowej przy wejściu głównym na stadion piłkarski. Po starcie trasa biegnie prosto wzdłuż brzegu jeziora, mija zabytkowe kąpielisko miejskie i dociera do miejsca w którym rozpoczyna swój nurt rzeczka Niezdobna. Biegnąc wzdłuż rzeczki mijamy siedzibę Regionalnych Lasów Państwowych umiejscowioną w dawnym zamku. Dobiegając do betonowego mostu przecina go i kieruje się skośnie na lewy brzeg rzeczki. W dalszej swoje części trasa prowadzi wokół skweru parkowego z fontanną, gdzie następuje nawrót. Następnie przebiega przez mały drewniany most na wysokości Kościoła Mariackiego znów przechodząc na drugi brzeg Niezdobnej. Ponownie biegnie wzdłuż rzeczki do miejsca w którym rozpoczyna się jej nurt. Tu trasa odbija lekko w lewo alejką przyparkową wzdłuż ul. A. Mickiewicza i dobiega do linii startu. Po trzykrotnym obiegnięciu tej trasy kończy się na linii mety w odległości 30m od linii startu na tej samej alejce parkowej.

Udogodnienia

COURSEFACILITIES

Jak dotrzeć na start

Lokalizacja startu

Start biegu umiejscowiony jest na początku alejki parkowej przy wejściu głównym na stadion piłkarski OSiR . Miejsce zbiórki znajduje się przed stadionem na parkingu, od strony parku przy łączeniu ulic A. Mickiewicza i J. Piłsudskiego.

Dojazd transportem publicznym

Lokalizacja biegu zapewnia łatwy dostęp za pośrednictwem środków transportu publicznego. Miejsce zbiórki zlokalizowane jest w pobliżu miejskiego kompleksu sportowego (stadionów OSiR , kortów tenisowych, ścianki wspinaczkowej i basenu miejskiego). Korzystając z autobusu należy dojechać do przystanku Basen Aquatur (ul. Szczecińska) korzystając z linii nr 2; 6; 9, oraz dojść do miejsca zbiórki od przystanku, wzdłuż kortów tenisowych przy ulicy J.Piłsudskiego. Alternatywnie, na miejsce biegu można dojechać do przystanku przy ul. Powstańców Wlkp. przy Kościele Mariackim korzystając z linii 1; 3; 6; 7; 8; 07; 11; 14. Należy kierować się od placu Sowińskiego przy Kościele Mariackim, który jest głównym punktem orientacyjnym miasta, wzdłuż ul. 3-go Maja, A.Mickiewicza do stadionu piłkarskiego OSiR. Z obydwu miejsc należy dojść do miejsca zbiórki ok. 800m.

Dojście pieszo

Lokalizacja Parku Miejskiego pozwala na szybką pieszą komunikację; od centrum miasta - Placu Wolności i Ratusza Miejskiego lub Placu Wazów dotrzesz na miejsce imprezy w 10 - 15 minut; spacer z dworca PKP dworzec główny zajmuje 20 minut. Z dworca PKS zajmuje 25 min.

Dojazd samochodem/rowerem

Korzystając z samochodu, należy kierować się od placu Sowińskiego przy Kościele Mariackim, który jest głównym punktem orientacyjnym miasta, wzdłuż ul. 3-go Maja, A.Mickiewicza do stadionu OSiR, gdzie istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

Kawiarnia

HOMEPAGECAFEPARAGRAPH