Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Park Miejski w Szczecinku przy Jeziorze Trzesiecko, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to W większości ścieżki utwardzone, częściowo brukowane.. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Szczecinek jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Szczecinek.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyZobacz Szczecinek parkrun na większej mapie

Opis trasy


Trasa w całości umiejscowiona jest w Parku Miejskim położonym przy Jeziorze Trzesiecko. Do parku wzdłuż odcinka biegu przylegają ulice 3-go Mają i A. Mickiewicza. Start biegu umiejscowiony jest na początku alejki parkowej przy wejściu głównym na stadion piłkarski. Po starcie trasa biegnie prosto wzdłuż brzegu jeziora, mija zabytkowe kąpielisko miejskie i dociera do miejsca w którym rozpoczyna swój nurt rzeczka Niezdobna. Biegnąc wzdłuż rzeczki mijamy siedzibę Regionalnych Lasów Państwowych umiejscowioną w dawnym zamku. Dobiegając do betonowego mostu przecina go i kieruje się skośnie na lewy brzeg rzeczki. W dalszej swoje części trasa prowadzi wokół skweru parkowego z fontanną, gdzie następuje nawrót. Następnie przebiega przez mały drewniany most na wysokości Kościoła Mariackiego znów przechodząc na drugi brzeg Niezdobnej. Ponownie biegnie wzdłuż rzeczki do miejsca w którym rozpoczyna się jej nurt. Tu trasa odbija lekko w lewo alejką przyparkową wzdłuż ul. A. Mickiewicza i dobiega do linii startu. Po trzykrotnym obiegnięciu tej trasy kończy się na linii mety w odległości 30m od linii startu na tej samej alejce parkowej.

UdogodnieniaLokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Start biegu umiejscowiony jest na początku alejki parkowej przy wejściu głównym na stadion piłkarski OSiR . Miejsce zbiórki znajduje się przed stadionem na parkingu, od strony parku przy łączeniu ulic A. Mickiewicza i J. Piłsudskiego.

Dojazd transportem publicznym

Lokalizacja biegu zapewnia łatwy dostęp za pośrednictwem środków transportu publicznego. Miejsce zbiórki zlokalizowane jest w pobliżu miejskiego kompleksu sportowego (stadionów OSiR , kortów tenisowych, ścianki wspinaczkowej i basenu miejskiego). Korzystając z autobusu należy dojechać do przystanku Basen Aquatur (ul. Szczecińska) korzystając z linii nr 2; 6; 9, oraz dojść do miejsca zbiórki od przystanku, wzdłuż kortów tenisowych przy ulicy J.Piłsudskiego. Alternatywnie, na miejsce biegu można dojechać do przystanku przy ul. Powstańców Wlkp. przy Kościele Mariackim korzystając z linii 1; 3; 6; 7; 8; 07; 11; 14. Należy kierować się od placu Sowińskiego przy Kościele Mariackim, który jest głównym punktem orientacyjnym miasta, wzdłuż ul. 3-go Maja, A.Mickiewicza do stadionu piłkarskiego OSiR. Z obydwu miejsc należy dojść do miejsca zbiórki ok. 800m.

Idąc pieszo

Lokalizacja Parku Miejskiego pozwala na szybką pieszą komunikację; od centrum miasta - Placu Wolności i Ratusza Miejskiego lub Placu Wazów dotrzesz na miejsce imprezy w 10 - 15 minut; spacer z dworca PKP dworzec główny zajmuje 20 minut. Z dworca PKS zajmuje 25 min.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Korzystając z samochodu, należy kierować się od placu Sowińskiego przy Kościele Mariackim, który jest głównym punktem orientacyjnym miasta, wzdłuż ul. 3-go Maja, A.Mickiewicza do stadionu OSiR, gdzie istnieje możliwość zaparkowania samochodu.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań