Dystans i trasa biegu

Trasa biegu przebiega przez Ul. Olimpijska, a jej długość to 5km. W zdecydowanej większości nawierzchnia trasy to Nawierzchnia szutrowa i ścieżki leśne. W przypadku złej pogody niektóre fragmenty trasy mogą być pokryte błotem, liśmi oraz kałużami. W ramach możliwości wolontariusze ubezpieczający trasę będą stali na trasie w miejscach o podwyższonym ryzyku lub fragmety te zostaną oznaczone. Szczegółowy opis trasy znajduje się w kolumnie po prawej stronie ekranu.

W związku z tym, że trasa przebiega przez teren ogólnodostępny, na którym jako uczestnicy nie mamy żadnych dodatkowych praw w stosunku do innych użytkowników terenu, prosimy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz - w razie konieczności - ustąpieniu pierwszeństwa innym użytkownikom.


W związku z naszą polityką bycia przyjaznymi środowisku naturalnemu, prosimy o przybycie na miejsce biegu spacerem, na rowerze, biegnąc lub korzystając ze środków komunikacji miejskej. Jeżeli musisz skorzystać z samochodu, prosimy o rozważenie skorzystania z jednego samochodu przez większą liczbę uczestników. Prosimy pamiętać również, iż za prawidłowe parkowanie samochodów odpowiedzialni są ich właściciele.


Bezpieczeństwo na trasie

Toruń jest bezpłatnym biegiem organizowanym przez wolontariuszy. W ramach parkrun naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników; biegaczy, kibiców oraz organizatorów. Naszym celem jest organizacja biegów, które są ogólnodostępne i jednocześnie bezpieczne. Zapewnienie bezpieczeństwa spoczywa w dużej mierze na nas jako organizatorach, wiele jednak zależy również od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz kibiców. Dlatego też prosimy o wszystkich o zapoznanie się i zastosowanie się do poniższych zaleceń:

  • Prosimy wszystkich uczestników o wcześniejsze upewnienie się, że ich stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu 5 km. W tym celu zalecamy wcześniejszą wizytę u lekarza specjalisty oraz wykonanie odpowiednich badań,
  • Prosimy pamiętać o rozgrzewce przed rozpoczęciem biegu,
  • Podczas biegu, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych użytkowników terenu, na którym organizowany jest bieg. Prosimy uważać na rowerzystów, innych biegających, pieszych, dzieci, psy, pojazdy służb miejskich, gałęzie oraz inne przeszkody, które mogą pojawić się na trasie,
  • Uczestnicy, którzy chcą biec z psem są mile widziani, aczkolwiek ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników psy muszą być trzymane na krótkiej smyczy/uprzęży przez cały czas trwania biegu
  • Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w pobliżu ulic. Szczególna ostrożność wymagana jest w tym względzie w przypadku dzieci. Jeżeli dojeżdżasz na bieg samochodem prosimy o rozważny dojazd i parkowanie, nawet jeżeli jesteś spóźniony(a)!
  • Jeżeli biegniesz z dzieckiem w wózku, prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na innych uczestników biegu oraz ustawienie się na końcu stawki w momencie rozpoczęcia biegu,
  • W momencie zauważenią problemów u innych uczestników, w miarę możliwości prosimy o udzielenie pierwszej pomocy oraz jak najszybsze zgłoszenie problemu najbliższemu wolontariuszowi/organizatorowi,
  • Jeżeli jesteś kibicem, prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu od biegnących oraz zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci oraz psy, które mogą towarzyszyć uczestnikom.
  • Udział w biegu jest bezpłatny i dobrowolny, tak więc wszyscy uczestnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestniczących w parkrun zachęcamy do udziału w biegach w charakterze wolontariuszy. Informacje na temat wolontariatu w parkrun znajdziesz w sekcji Wolontariusze.

Wierzymy, że stosowanie się do powyższych reguł pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo oraz satysfakcję wszystkim uczestnikom parkrun Toruń.


Współczynnik kategorii wiekowych


W ramach indywidualnych statystyk przesyłanych uczestnikom po ukończeniu biegu podawany jest tzw. współczynnik kategorii wiekowych. Współczynnik kategorii wiekowych pozwala na pokazanie rezultatu uczestnika w postaci stosunku do najlepszego wyniku dla jego płci oraz wieku wyrażonego w %.

Tabele współczynnika wieku opracowane zostały po raz pierwszy w 1989 roku przez World Association of Veteran Athletes. Wyliczony procent pozwala na porównanie wyników uczestników nie będących zarejestrwanymi w ramach tych samych kategorii wiekowych, czy też reprezentujących odmienną płeć. Na przykład, najlepszy rezultat uzyskany przez kobietę w wieku 53 lat na dystansie 10km wynosi 35:01. Tak więc, jeżeli kobieta w wieku 53 lat ukończy ten dystans w czasie np. 45:18, jej współczynnik wieku będzie wynosił 77,03% (czyli 35:10 podzielone przez 45:18).


Mapa trasyOpis trasy


Las na Skarpie jest miejscem gdzie możemy na chwilę oderwać się od zgiełku miasta, oddychać świeżym powietrzem i posłuchać śpiewu ptaków. Linia startu usytuowana jest zaraz za końcem asfaltu prowadzącego z ronda łączącego ulicę Olimpijską z ulicą Konstytucji 3 Maja. Na starcie jest dużo miejsca więc jest możliwość wybrania dla siebie dogodnego miejsca do biegu. Rozpoczynamy trasę Lęśnym Traktem aby po około 200 metrach skręcić w prawo w leśne ścieżki o szerokości pozwalającej przejechać samochodowi. Biegnemy do samego końca drogi, która lekko się wije. Tutaj znowu kierujemy się do samego końca drogi. Po zdrodze mijamy młode zagajniki szkółki leśnej. Skręcamy w prawo i znowu znajdujemy się na Trakcie Leśnym. Czeka nas teraz ostry skręt w lewo na skrzyżowaniu kilku ścieżek. Na tym odcinku jesteśmy całkowicie osłonięci drzewami. Jednak trzeba być czujnym bo już nie długo skręcamy w lewo. Trasa biegnie cały czas prosto. Na drodze stanie nam kolejny ogrodzenie - miejsce gdzie rosną młode drzewka, więc omijamy ogrodzenie delikatnie skręcając w lewo i zaraz potem delikatnie w prawo. Znowu wracamy na utwardzony i szeroki Trakt Leśny, żeby po chwili skręcić w prawo i dotrzeć do budynków szkółki leśnej, gdzie skręcamy w lewo na przygotowaną dla spacerujących ścieżkę z ławeczkami. To już prawie finish. Tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić na spacerowiczów, żeby nie doszło do kolizji. W oodali będzie widoczne rondo. Na końcu drogi przed asfaltem skręcamy w lewo. To już ostatnia prosta i po prawej stronie znajduje się meta naszego 5-kilometrowego odcinka.

UdogodnieniaLokalizacja startu i wskazówki dojazdu


Lokalizacja startu

Linia startu usytuowana jest zaraz za końcem asfaltu prowadzącego z ronda łączącego ulicę Olimpijską z ulicą Konstytucji 3 Maja.

Dojazd transportem publicznym

Na miejsce startu dotrzeć można środkami komunikacji publicznej:
? korzystając z linii tramwajowej nr 1 wysiąść na końcu pętli tramwajowej przy przystanku Olimpijska (200m od m?ca startu),
? korzystając z linii autobusowej nr 16, 29, 33, 34, 24, 51, wysiąść przy przystanku Olimpijska (300m od m?ca startu).

Idąc pieszo

Trasa biegu znajduje się na przedłużeniu ulicy Olimpijskiej za rondem łączącym ją z ulicą Kostytucji 3 Maja. Przedłużenie to ulica trakt leśny prowadząca do szkółki leśnej znajdującej się na terenie lasu.

Korzystając z samochodu, roweru lub innego własnego środka transportu

Poruszając się samochodem najlepiej dojechać na ulicę Olimpijską i zaparkować przy salonie BMW i parkingach osiedlowych. Kierując się prosto do ronda ulicą Olimpijską za 400 metrów dotrzemy do linii startu i mety.

Najbliższa kawiarnia/miejsce spotkań