Zdjęcia z parkrun Warszawa-Praga

Zrobiłe(a)ś dzisiaj zdjęcia podczas parkrun Warszawa-Praga?

Pokaż swoje zdjęcia światu poprzez dołączenie do grupy flikr parkrun Warszawa-Praga i dodanie ich na stronę lokalizacji!

Jeżeli nie miałeś do czynienia z aplikcją Flickr, dodanie Twoich zdjęć może zająć trochę czasu. W innym przypadku zdjęcia powinny być widoczne od razu.
Odzwiedź sekcję porad nt. Flickr w celu uzyskania dodatkowych informacji.

parkrun photography guidelines

W ramach spotkań parkrun utrwalany jest wizerunek uczestników. Wszyscy wolontariusze (lub profesjonalni fotografowie), którzy robią zdjęcia w ramach parkrun są zobowiązani do przestrzegania polityki parkrun w tym zakresie i podczas utrwalania wizerunku muszą mieć na sobie kamizelkę wolontariusza parkrun. W przypadku sesji zdjęciowej na zlecenie parkrun, informacja o niej zostanie podana podczas powitania/odprawy przed rozpoczęciem spotkania. Uczestnicy, którzy nie życzą sobie utrwalenia oraz publikacji swojego wizerunku, proszeni są o poinformowanie o tym koordynatora przed rozpoczęciem spotkania. Wolontariusze lub fotografowie robiący zdjęcia są zobowiązani do usunięcia zdjęć osób, które zgłosiły prośbę o nie utrwalanie ich wizerunku po zakończeniu edycji. Każdy z uczestników ma prawo do zażądania usunięcia utrwalonego wizerunku swojej osoby z oficjalnych kanałów parkrun, co musi nastąpić w najszybszym możliwym terminie.