Statystyki parkrun Polska

Uwagi

Powyższy wykres prezentuje liczbę zorganizowanych spotkań parkrun (events), liczbę uczestników (athletes) oraz liczbę wolontariuszy (volunteers) w wybraną sobotę od momentu rozpoczęcia pierwszej edycji parkrun w Polsce. Statystyki nie obejmują edycji specjalnych (26 grudnia oraz 1 stycznia), o ile nie wypadły one w sobotę.

Kliknij na odpowiedni link w lewym górnym rogu w celu wyświetlenia informacji za dany okres. Kliknij na wykres aby poznać dane w danym momencie lub podsumowanie wykresu w dolnej części aby przewinąć lub dostosować widok